مرغ و اسب

بچه ها حاضر: پوف!

پ.ن: صدای در اتوبوس!

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهندس

دیدیدی دیدیدیدیدی دیدیدیدی

مهدي

چيه؟ تو شريف چه خبره؟ كه از اين پست ها مي نويسي؟؟؟؟

bizz

کی چند بال پرواز چُرغ و چسبه؟ جمله سوالی میباشد