درد

چقدر سخت است که از آنچه که نباید، باید بسازیم برای نوشتن و از اسرار بنویسیم و از درد. دردیست عظیم که هنگامی که بگیرد از نوک پاست تا فرق سر و می‌شکافد تمام روح و جان را. این را من نمی‌گویم. این را خود این درد به من گفته است و من فقط نقل آن می‌کنم. نمی‌دانم کسی از شما آن را حس کرده‌ست یا خیر.

آیا باید از آن نوشت؟ یا باید طبیبی حاذق از بهر درمانش یافت وتنها با او گفت راز را؟ یا اصلاً باید با آن سوخت و ساخت و لام تا کام از آن سخنی نراند؟ درست یا نادرستش را من نمی‌دانم. سعی می‌کنم آن کنم که دلم می‌خواهد و درست را خودم می‌سازم. از این‌ روست که برای اولین بار این درد را این‌جا می‌آورم و از آن می‌نویسم. همان دردی که اگر بگیرد، از نوک پاست تا فرق سر.

به سوی طبیب روانه شوم؟ چه می‌گوید؟ مبادا که بگوید دردی‌است بی‌درمان و همین فردا که تو را گرفت، خواهی مرد! مبادا که بخواهد به تیغ جراحی بشکافدم، که من رضا نیستم! البته شاید هم درمانی باشد از برایش و از شرّ این درد رهایم نماید. فعلاً تصمیم بر نرفتن است و نخواهم رفت. اما تحملش نیز سخت است. از نوک پاست تا فرق سر این درد و مرا تاب آن بیش از این نیست. بی‌انصافی نیست که این وجدان بی‌مذهب از من سکوت درخواست می‌کند؟غیر از آن اما، مشکلی دیگر هم سر راه می‌نماید و آن نقل این سِر و درد است که آن بارها درد‌آورتر از خود آن است. هان! راستی، کو گوش شنوا؟ هل من سامع یسمعنی؟ تردید دارم! پس همان به که از آن هیچ نگویم و همانقدر نیز که گفتم دردی است موجود که اگر بگیرد از نوک پاست تا فرق سر، خبطی عظیم بوده است.

 

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حمید

خب من که هر دو روز یه بار میبینمت دکتر، با من حرف بزن! ضمناً خیلی از قسمتای مطلبت بی تربیتی بود، خجالت بکش! اینجا خانواده رد میشه راستی بوی زن گرفتن و عاشقی و اینا میده مطلبت

پژمان

عجب! نه بابا بوی از اون چیزا نمیده؟ حالا کجاش بی‌ادبی بود؟

حمید

شکافتن و رفتن و نخواهی رفتن و این حرفا

پژمان

آو

آزاده

باید گفت راز را! ترجیحاْ پیش طبیب حاذق... بیاب، بگو !

پژمان

اِ واقعا من متشکرم که کامنت گذاشتی! درد داره خو! بعدم ریسک داره!

آسمان

خب معلومه تو رضا نیستی. تو پژمانی. حتی ریسکش رو هم که بی خیال شی درمان نمی کنند مسکین غریبی را.

نَویسا

لبریز از گفتنی؟ اینجا قلب ها خون است. هر کسی هر روز با خویشتن حرف ها دارد. به دردت بگو همه درد ها اینجا غریبند! کسی او را نمی شناسد هر چند میچشد هر بار آن را! طبیبان خواهندت گفت ندیده اند نظیرش را. و اینجاست که دردت هم درد میگیرد! غریبه آشنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پژمان

آسمان: موافقم نویسا: خیلی آشنایی! دارم فک میکنم کی هستی! نه لبریز نیستم درد بی‌درمانی‌ست مرا که نمی‌دانم چه بایدش کنم آن را :دی از درد گرفتن درد خوشم اومد!