محترم است!

قلبش را از قلاب كذايي بيرون كشيد، از ميانش روبرو را ميديد. سوراخ بزرگي بود، اما درد نداشت. چاقو را از زانويش در آورد، چهار زانو نشست و قلب را با رعايت عدالت سه قاچ كرد و تكه ها را يكي يكي نمك زد و قورت داد.

/ 5 نظر / 2 بازدید
جسین

جیگر نداشتی؟! D-:

کورش

Che deghati too ghaach kardan sarf kardeh... Baayad kand endaakht jelo gorbe azize man

مرشد

ببینم، این اتفاقا تو دستشویی که نیفتاده برات ؟؟ :دی

pezz

چه فرقي ميكنه؟

امین

یعنی تنها تنها نشست و خورد ؟ پس چرا سه قسمت کرد میشست گاز میزد می خورد این همه هم ما رو به درد سر نمی انداخت