طلاقی

دولا که گره می‌زنی، آب که می‌خورد، با دندان هم باز نمی‌شود. این ترس بی‌خشتک چنان گرفته‌است، من‌را، که دمای هوا از آن‌چه حس می‌شود، خنک‌تر است. از بس که میوه سردی خورده‌ام این تابستان، از عاقبت خنده‌های از روی بی‌هم‌حرفی می‌هراسم. شاید همه‌اش چرت باشد. شاید این اضطراب بی‌خود من ‌را سرگرم کرده است. از رویارویی گریزی نیست، از بس دست‌و‌پا گم کرده‌ام، بی‌دست‌وپا گذر زمان را به انتظار نشسته‌ام.

/ 3 نظر / 2 بازدید
حمید

شل تر ببند بند مایوت رو دکتر. بقیش رو نفهمیدم چی میگی:دی

پژمان

:)))))))))))