شکست و چسبید

حالا آن نشکن رنگ شده، عادتی شده است. نگاه کردنش نماز. پریشب یا دیروز، وقتی که در نمازش بودم، زمین لرزید، افتاد و پخش بر زمین شکست. قبله‌گاهم تکه‌تکه شد. آن رنگ شده را، که روزی آرزوی شکستنش بهترینِ بدترین اتفاق بود، خرد می‌دیدم. نمازم، نمازم، چسب، نمازم، نمازم، چسب. می‌شکند؟ می‌چسبد؟ به موقع نشکست و بد موقع چسبید. زمان برترین داور است. راست می‌گویم.

/ 0 نظر / 3 بازدید