گزارش هفتگی

آخه وقتی مملکت گل و بلبله، همه چی سر جاشه، کار و بار اوضاعش ردیفه، حال و روزگار بکامه، از صبح تا شب داریم از زندگیمون لذت میبریم و میخندیم، خوب مطلبی نمیمونه واسه نوشتن توی این خراب شده که. عوضش گزارش این هفته رو بخونید.

دیریدیدیدین ریدیدیدیدین

در هفته‌ای گه گذشت دو تا کار مفید کردم! یکی دیدن کارتون Mary & Max و دومی تمام کردن بازی Braid. جفتشون خدان! برید حالشو ببرید.

/ 3 نظر / 2 بازدید
علی

تو روحت. چرا اون شب نیاورده بودی اینا رو که ما هم حالشو ببریم ؟

پژمان

ها نیورده بودم!

ابوذر

می رویم