بهانه

 ای عشق همه بهانه از توست
 من خامشم این ترانه از توست
 آن بانگ بلند صبحگاهی
 وین زمزمه ی شبانه از توست
 من انده خویش را ندانم
 این گریه ی بی بهانه از توست
 ای آتش جان پاکبازان
 در خرمن من زبانه از توست
افسون شده ی تو را زبان نیست
 ور هست همه فسانه از توست
 کشتی مرا چه بیم دریا ؟
 توفان ز تو و کرانه از توست
 گر باده دهی و گرنه ، غم نیست
 مست از تو ، شرابخانه از توست
 می را چه اثر به پیش چشمت ؟
 کاین مستی شادمانه از توست
پیش تو چه توسنی کند عقل ؟
رام است که تازیانه از توست
 من می گذرم خموش و گمنام
 آوازه ی جاودانه از توست
 چون سایه مرا ز خاک برگیر
 کاینجا سر و آستانه از توست

ه. الف. سایه

/ 4 نظر / 2 بازدید
حسین دهقان

عشق بهانه هم نمی خواد. قلب پاک می خواد و مرد ره بودن. نفرت از دل دور داشتن و در ضیافت عالم و آدم شریک بودن. مهربانانه عشق ورزیدن.

حسین دهقان

عشق بهانه هم نمی خواد. قلب پاک می خواد و مرد ره بودن. نفرت از دل دور داشتن و در ضیافت عالم و آدم شریک بودن. مهربانانه عشق ورزیدن.

علی مهندس

عشق بهانه هم نمی خواد. قلب پاک می خواد و مرد ره بودن. نفرت از دل دور داشتن و در ضیافت عالم و آدم شریک بودن. مهربانانه عشق ورزیدن.

كاوه

نمي‌دانم چه چه گلپا را هم شنيده‌اي! وقتي اين شعر را مي‌خواند! يادش بخير! عشق و جواني و گيجي و ويجي و ........ يك سر فيزيكي (اكچوال) و يا يك سر ورچوال(E.Head) به ما بزن!