سیم رابط

اولش همه‌اش به این فکر می‌کردم که چگونه است که با گرز مادرزاد، مربای شقاقل درست می‌کنند. یک چیزهایی هست که در هر برهه‌ای نمی‌فهمیم و می‌گوییم که منطقی نیست، اما علوم تجربی هم که اینقدر به کار کارخانه مرباسازی گرز و شقاقل خدمت کرده است، با آن که سعی‌اش را می‌کند، همیشه منطقی نیست.

خودم الان یکسری چیز پیدا کرده‌ام که با آن می‌شود بی‌منطق‌ترین مربای عالم را تولید نمود.من هم ابتدا مثل خود شما، نه یک ردیف عقب‌تر، آهان، شما، بودم و چشمم را به روی آن بسته بودم، راستش باورم نمی‌شد یا نخواستم اما دیگر الگو دارد تکرار می‌شود و من تسلیم شدم.

قطعا یکچیزهایی هست که این گونه است و ما تجربه علمیان دارد بالا می‌رود.

/ 1 نظر / 16 بازدید
حمید

بچه بودیم دیگه. اولین باری که میفهمیدیم، میگفتیم مامان و بابامون ازین کارای بد بد نمیکنن