اسفندج

حال که چمدان دست گرفته ای و شال و کلاه کرده ای، نمیگویم نرو!

بی خداحافظی نرو!

 

راستی مگر آنجا شیشه هایشان را با چه پاک میکنند؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی

پس زمستان است پس قلب تو را برداشته ببرد با آن شیشه پاک کند. پ.ن: خیلی سعی کردن بیشتر از این دو جمله چیز بفهمم. ولی خب مثل همیشه فضای قشنگی داشت.

majidkabri

آنجا دلهایشان را با شیشه پاک می کنند شیشه هایشان را با خون