عصر جدید

عصر جدید، گویا آغاز شده است. سخت است این عصر، آری سخت است این نثر.
عصر جدید، که صبح باشد - که هنوز معلوم نیست - رنسانسی در خواستن است.
آیا برای هر فکری، توضیح لازم است؟ نه! حالا که دارند آتش‌بازی می‌کنند.
مثل تخم‌مرغ شانسی است، این عصرها. شب نباشد بهتر است.

 

پ.ن. من خودم هم نمی‌دونم که چرا این مدلی می‌نویسم. شرمنده خلاصه.

/ 2 نظر / 2 بازدید
آزاده

چیییییی مییگییییییی? :دی

پژمان

ها چی میگم.