غبار

از غریو ِ دیو ِ توفان‌ام هراس
وز خروش ِ تُندرم اندوه نیست،
مرگ ِ مسکین را نمی‌گیرم به هیچ.

استوارم چون درختی پا به جای
پیچک ِ بی‌خانمانی را بگوی
بی ثمر با دست و پای من مپیچ.

مادرِ ِ غم نیست بی‌چیزی مرا:
عنبر است او، سال‌ها افروخته در مجمرم

نیست از بدگویی ِ نامهربان‌ام غمی:
رفته مدت‌ها که من زین یاوه‌گویی‌ها کَرَم!

لیک از دریا چو مرغان پَر کشند
روی پل‌ها، بام‌ها، مرداب‌ها -
پابرهنه می‌دوم دنبال‌ِشان.
وقت کان سوی افق پنهان شوند
باز می‌گردم به کومه پاکشان،
حلقه می‌بندد به چشمان اشک ِ من
گرچه در سختی به سان ِ آهنم...

یا اگر در کنج ِ تنهایی مرا
مرغک ِ شب ناله‌یی بردارد از اقصای شب،
اندُهی واهی مرا
می‌کشد در بر، چنان پیراهن‌ام.

هم‌چنان کز گردش ِ انگشت‌ها بر پرده‌ها
وز طنین ِ دل‌کش ِ ناقوس
وز سکوت ِ زنگ‌دار ِ دشت‌ها
وز اذان ِ ناشکیبای خروس
وز عبور ِ مه ز روی بیشه‌ها
وز خروش ِ زاغ‌ها
وز غروب ِ برف‌پوش -
اشک می‌ریزد دل‌ام...

گرچه بر غوغای توفان‌ها کَرَم
وز هجوم ِ بادها باکیم نیست،
گرچه چون پولاد سرسخت‌ام به رزم
یا خود از پولاد شد ایمان ِ من ـ
گر بخواند مرغی از اقصای شب
اشک ِ رقت ریزد از چشمان ِ من.

احمد شاملو

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
آسمان

تصور کن تو یه جای ساکت که ناگهان صدای کف زدن می پیچه. قشنگ بود. قشنگ تر از اون صدایی بود که از تو در اومد.

پزز

دست احمد خان شاملو درد نکنه