اورکات

آقا اورکات هنوزم باحاله! از سیصد و شصت هم باحالتره! کلی توش امشب گشتم! پروفایلها اکثرا مال دو سه سال پیشه! خیلی خاطرس! خیلی خداس! یاد جوونیا بخیر!

/ 6 نظر / 2 بازدید
babak hashemi

agha be man email bezan in proxy ie ke bahash miri to orkut, man nemitonam beram thx :)

دیوانه

آره خیلی باهاله. اما هنوز هم کار باهاش حال میده. دانشگاه هم که بازه

حمید

دقیقاً! یه ماه پیش یه سر زدم، واقعا خدا بود. حتی عکسهای پروفایل خودم برام جالب بود

امین

برو بابا دلت خوشه پیر شدید فکر میکنید همه چیز هم باید با سلیقه شما پیر شه سیصد و شصت به این با حالی اورکات اورکات میکنند

امین