ليلي!

ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي نامهربون... ليلي مال من ليلي ليلي مال تو
ليلي برگ خزون... ليلي مال من ليلي ليلي مال تو
ليلي ليلي عاشقت شدم... ليلي مال من ليلي ليلي مال تو
ليلي من نفهميدم... ليلي مال من ليلي ليلي مال تو
ليلي عمرم تموم شد جوونه ي عشقم حروم شد
ليلي بهار قلبم تو باغ چشمات خزون شد
وقتي که غصه داشتي
سر روي شونم گذاشتي
از اين دل عاشق من
اما خبر نداشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا سر به سرم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا پا رو دلم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا سر به سرم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا پا رو دلم گذاشتي
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال منو تو و يه دنيا
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال منو تو و يه دنيا
ليلي مال من ليلي مال تو
What are you doing this is me baby
ليلي نکو نه نگو دوسش داري
چرا روي قلبش پا ميزاري
بگو چرا ميري اونو تنها ميزاري
مگه اخه تو سينه تو ذل نداري
ليلي ليلي ليلي نامهربون
همش تو فکر نام و نشون
قدر محبتو نه نميدوني
ليلي تو خيلي جووني

ليلي عمرم تموم شد جوونه ي عشقم حروم شد
ليلي بهار قلبم تو باغ چشمات خزون شد
وقتي که غصه داشتي
سر روي شونم گذاشتي
از اين دل عاشق من
اما خبر نداشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا سر به سرم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا پا رو دلم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا سر به سرم گذاشتي
ليلي تو که منو دوست نداشتي
چرا پا رو دلم گذاشتي
ليلي مال من ليلي مال تو
ليلي مال منو تو و يه دنيا
ليلي مال من ليلي مال تو
say why
ليلي مال من

از بلك كتز سابق
با هنرمندي كامران، هومن و شهبال شبپره و دو نفر ديگه كه اسمشون رو بلد نيستم.

پ.ن: چيه؟ هان؟ مرگ!

/ 10 نظر / 2 بازدید
ر.الف

خدا مشتي خاک را برگرفت می‌خواست ليلي را بسازد... از خود در او دميد... و ليلي پيش از آن که باخبر شود، عاشق شد... ساليانی‌ست که ليلی عشق می‌ورزد... ليلی بايد عاشق باشد...! زيرا خدا در او دميده است... و هر که خدا در او بدمد، عاشق می‌شود... ليلی نام تمام دختران زمين است؛ نام ديگر انسان خدا گفت: به دنيايتان می‌آورم تا عاشق شويد... آزمون‌تان تنها همين است: عشق..، و هر که عاشق‌تر آمد، نزديک‌تر است پس نزديک‌تر آييد، نزديکتر... عشق، کمند من است... کمندي که شما را پيش من می‌آورد... کمندم را بگيريد... و ليلی کمند خدا را گرفت... خدا گفت: عشق فرصت گفتگو ست..، گفتگو با من! با من گفتگو کنيد... و ليلی تمام کلمه‌هايش را به خدا داد...، ليلي هم صحبت خدا شد... و ليلی مشتی نور شد در دستان خداوند!

ر.الف

لیلی زنجیر نبود دنیا که شروع شد ، زنجیر نداشت، خدا دنیا را بی زنجیر آفرید. آدم بود که زنجیر را ساخت و شیطان کمکش کرد. دل زنجیر شد؛ عشق زنجیر شد؛ دنیا پر از زنجیر شد ؛ و آدمها همه دیوانه زنجیری. خدا دنیای بی زنجیر می خواست، اسم دنیای بی زنجیر بهشت بود. امتحان آدم همین جا بود، دست شیطان از زنجیر پر بود. خدا گفت: زنجیرت را پاره کن ، شاید نام زنجیر تو عشق باشد. یک نفر زنجیرهایش را پاره کرد. اسمش را مجنون گذاشتند. مجنون اما نه دیوانه بود و نه زنجیری. این نام را شیطان بر او گذاشت او انسان را با زنجیر می خواست. لیلی مجنون را بی زنجیر می خواست. لیلی می دانست خدا چی می خواهد ، لیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش را پاره کند. لیلی زنجیر نبود ، لیلی نمی خواست زنجیر باشد. لیلی ماند چون نام دگر او آزادی بود

ر.الف

ليلی زير درخت انار نشست.درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ. گل ها انار شد، داغ داغ. هر انار هزار تا دانه داشت.دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند.انار کوچک بود.دانه ها ترکيدند. انار ترک برداشت.خون انار روی دست ليلی چکيد... ليلی انار ترک خورده را از شاخه چيد. مجنون به ليلی اش رسيد. راز رسيدن فقط همين بود. کافی است انار دلت ترک بخورد.

ر.الف

از مادرم مي پرسم من كي به دنيا آمدم؟ مادرم فكر مي كند و فكر مي كند و يادش نمي آيد، اما مي گويد آن روز كه تو به دنيا آمدي، زمين مي چرخيد، دور خودش مي چرخيد و دور خورشيد مي چرخيد و دور خدا؛ و من پرس وجو مي كنم و مي بينيم زمين هنوز هم مي چرخد، هم دور خودش و هم دور خورشيد و هم دور خدا. به مادرم مي گويم: فكر كن، باز هم فكر كن، شايد چيز ديگري هم يادت بيايد. مادرم فكر مي كند و يادش مي آيد آن روز كه من به دنيا آمدم فرداي روزي بود كه از بهشت بيرون آمده بودند. فرداي روزي كه آدم خطا كرد و حوا وسوسه، و من از اين و آن مي پرسم و مي فهمم كه آدم هنوز هم هر روز خطا مي كند و حوا هم هر روز وسوسه. مادرم باز فكر مي كند و به ياد مي آورد، روزي كه من به دنيا آمدم، همان روزي بود كه ليلي عاشق شد و همان روزي بود كه مجنون سر به بيابان گذاشت، و من مي پرسم و مي فهمم كه ليلي هر روز عاشق مي شود و مجنون هر روز سر به بيابان مي گذارد

ر.الف

لیلی نمی میرد،زنده است و مدام زاده می شود و با زنده بودن عشق را ثابت می کند.

ر.الف

قصه که به آخر رسید،مجنون پیدا شد،لیلی مجنونش را دید.لیلی گفت:پس قصه ، قصه من و توست. پس مجنون تویی! خدا گفت: قصه نیست.راز است .این رازمن و توست. برملا نمی شود، الا به مرگ. لیلی ! تومرده ای." قصه لیلی را کسی تغییر نخواهد داد مگر خود لیلی..

ر.الف

خودم مِدونم! عوضش منظور منم لِیلی بود نه لیلی...

Samz

آقا بسیار زیبا و تو دل برو بود ...دفعه ی بعد از نوید و امید بذار...! :دی

الف.ر

بزن به افتخار کامران و هومن!! می گن قبل کنکور بلک کتز خیلی تأثیر داره. درسته؟؟!!

اسپایدرمرد

خواستم بگم مرگ دیدم تو زودتر گفتی! ولی حناق که نگفتی