چايي چاقه دايي داغه

هوا سرد است و فوتبال داغ است و من هم كمي داغ هستم و خسته ام و خوابم مي آيد. دلم سوپ و تافي مغز دار ميخواهد. حوصله اين بوووووووووووق و كلا بووووووووووووووووق ندارم و حالم خوب است. برم بي زد فلگ سي نفره بي فلگ بدون پريدن با كامپيوتر بازي كنم. سلام برسان خداحافظ.

/ 3 نظر / 4 بازدید
majidkabir

چشم خداحافظ

Majik

خدا فظ. ولی یه سری بزن. یه نامه یی بده و اینا... دیگه خدافز

حمید

دکتر قاط زدی باز؟ حوصله ی داداشت رو هم نداری؟ بوق بوق؟