کج و کوله چاق

کمیته سلامت شرکت یک نفر را با یک دستگاه آورده بود شرکت که همکارانی که قبلا ثبت نام کرده بودند را، چهارستون بدنشان را تست کند و مشاوره بدهد. آمدیم داخل گفتند کفش و جوراب را دربیاور، تکیه کن به دیوار، قدمان را که اندازه گرفتند، از دور نگاهی انداختند و گفتند، سرت به چپ کج است، شانه‌ات به راست. آمدند جلوتر، گفتند گردنت هم که جلو است. جلوتر که آمدند، فرمودند گودی کمر که ماشاالله و زانو را بررسی کردند، گفتند چرخیده!

نوبت دستگاه شد، روی دستگاه رفتیم، یکسری محاسبات انجام شد، آمدیم پایین فرمودند، 17 کیلو هم باید از چربی بدنت کم کنی. قرار شد که در طی یک جلسه نیم ساعته، راهنمایی‌های لازم به هر کداممان داده شود.

خلاصه از وقتی که از پیش ایشان آمده‌ام، گردنم درد می‌کند، همه تصاویر را شیب دار به سمت چپ می‌بینم، احساس می‌کنم به همه چیز با دقت دارم توجه می‌کنم، منحنی هستم و زانوهایم صدا می‌دهد و به سختی تکان می‌خورم.

/ 1 نظر / 12 بازدید