سر قبر خودش نشسته بود و زار ميزد، يك تكه سنگ دستش گرفته بود و سنگ قبر را خط خطي ميكرد و زير لب ميگفت: تمومش نكردم، تموم نشد، زود بود! زود بود! در همين حال دو غول بي شاخ و دم آمدند و كتفهايش را گرفتند و بردندش!

پدر، سگها!

/ 3 نظر / 2 بازدید
مرشد

آقا منم وقتی یه بازی رو نمیتونم تموم کنم اینجوری میشم. اما هنوز کارم به اون غولها نکشیده. البته فکر کنم :دی

مهدی

اقا بیا و این پیشنهاد ما رو بپذیر از دست می دی ها....