شاید وقتی دیگر

هفت که می‌شود هشت، طاقت طاق می‌شود. فاش می‌شود آن‌چه در ذهن است. وقتی دیگر گفتی، باشد! الان‌ها و الان‌های آینده، جملگی وقتی دیگرند. وقت را من می‌دهم یا تو؟ درست است که بزرگان گفته‌اند، عجله کار شیطان است، موافقم! اما وقت تلف کردن پس کار کیست؟

هه، باشد! وقتی دیگر.

 

-----------

این مطلب از زیر تیغ سانسور خارج شد!

تاریخ نگارش: ٨٩/۵/١٢

/ 1 نظر / 3 بازدید